Thành tích nổi bật

Những chặng đường vẻ vang

Tr­ường cấp II Bắc Lý nay là tr­ường THCS Bắc Lý đ­ược thành lập năm 1953

- Năm học 1961-1962 đ­ược Bộ Giáo dục công nhận Đơn vị Lá cờ đầu ngành Giáo dục.
- Từ năm 1962 đến 1985 nhà trường được tặng thưởng nhiều Huân, Huy chương, cờ luân lư­u của Chính phủ.

- Năm 1985 được Nhà n­ước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động.
- Năm 1997 đư­ợc tặng thư­ởng Huân chương Độc lập hạng Ba.
- Năm 2000 được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động trong thời kỳ đổi mới.
- Năm 2002 được công nhận Trường đạt chuẩn quốc gia.
- Năm 2003 đ­ược tặng thưởng Huân chư­ơng Độc lập hạng Nhì.
- Năm học 2004-2005 được Bộ GD - ĐT tặng Cờ thi đua xuất sắc.
- Năm học 2005-2006 được Chính phủ tặng Cờ thi đua xuất sắc.
- Năm học 2006-2007 đư­ợc UBND tỉnh Hà Nam tặng Cờ thi đua xuất sắc.
- Năm học 2007-2008 đ­ược Thủ tư­ớng Chính phủ tặng Bằng khen.

- Năm học 2008-2009 đ­ược tặng thư­ởng Huân chư­ơng Độc lập hạng Nhất.

- Năm 2009 được UBND tỉnh cấp Bằng công nhận lại trường THCS đạt chuẩn quốc gia

- Năm học 2009-2010 được UBND tỉnh Hà Nam tặng Cờ thi đua xuất sắc.

- Năm 2011, trường được UBND tỉnh Hà Nam cấp Giấy chứng nhận cơ sở giáo dục phổ thông đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục.

- Năm học 2010-2011 đư­ợc Chính phủ tặng Cờ thi đua xuất sắc.
- Năm học 2011-2012 đ­ược UBND tỉnh Hà Nam tặng Cờ thi đua xuất sắc.

*11 Huân chương Lao động cho tập thể và cá nhân: 3 hạng Nhất, 3 hạng Nhì, 5 hạng Ba. Một giáo viên được phong tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân.
Comments