Bác Hồ với Bắc Lý

Bác Hồ trò chuyện với giáo viên Bắc Lý tại Hội nghị chính trị đặc biệt ngày 27/3/1964 

(Từ trái sang phải: Nguyễn Gia Quý - Hiệu trưởng Bắc Lý; Nguyễn Lê Hoà - Giáo viên Bắc Lý; Phan Hưng - Chủ tịch Uỷ ban hành chính tỉnh Hà Nam)
Comments