THÔNG TIN HỌC SINH

Thông tin chung 

 

*Học sinh:

Qui mô:

 Số lớp: 16 lớp ( Khối 6: 4 lớp ;  Khối 7: 4 lớp; Khối 8: 4 lớp ; Khối 9 : 4 lớp).

Số HS:  Khoảng 550 học sinh, bình quân 35 học sinh/lớp.

Đối tượng tuyển sinh: Tuyển 100% học sinh hoàn thành chương trình Tiểu học trên địa bàn và học sinh giỏi ở các vùng lân cận có nhu vào học tại trường.

Chất lượng giáo dục đạo đức, kỹ năng sống

+ Chất lượng đạo đức: 97% hạnh kiểm khá, tốt.

+ Học sinh được trang bị các kỹ năng sống cơ bản, tích cực tham gia các hoạt động xã hội, tình nguyện.

Chất lượng học tập

+ Trên 50% học lực khá, giỏi (15% học lực giỏi)

+ Tỷ lệ học sinh có học lực yếu dưới 4%

+ Chất lượng thi vào THPT: tỷ lệ học sinh đỗ vào các trường THPT từ 88-96%
+ Thi học sinh giỏi huyện đạt 60-75 giải/ năm.

+ Thi học sinh giỏi tỉnh đạt từ 8 -15 giải/ năm