Thành tích nổi bật

PHÁT HUY TRUYỀN THỐNG TRƯỜNG BẮC LÝ ANH HÙNG

 

Trường cấp II Bắc Lý nay là trường THCS Bắc Lý, huyện Lý Nhân tỉnh Hà Nam được thành lập năm 1953; ra đời và phát triển trong thời kỳ cách mạng, được tiếp nhận những mạch nguồn truyền thống tốt đẹp của quê hương Lý Nhân - Hà Nam. Cuối năm 1960, dưới ánh sáng Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ III, thầy trò trường Bắc Lý đã biết vận dụng một cách sáng tạo mục đích, nguyên lý, phương châm giáo dục của Đảng vào thực tiễn nhà trường. Trải qua thời gian phấn đấu kiên trì, gian khổ với khẩu hiệu "Tất cả vì học sinh thân yêu”, nhà trường đã đạt nhiều thành tích trong việc giáo dục toàn diện cho học sinh, phát huy tác dụng của trường nh­ một trung tâm văn hoá của địa phương.

        Tháng 7 năm 1961, trong bài đăng trên báo Nhân Dân, Hồ Chủ Tịch đã biểu dương "Thành tích vẻ vang" của ngành Giáo dục và gợi ý các trường cũng nên phát động một phong trào thi đua "Hai tốt", tức là "Học thật tốt", "Dạy thật tốt".

Ngày 18/10/1961, thực hiện lời dạy của Bác Hồ, Bộ Giáo dục và Công đoàn giáo dục Việt Nam đã tổ chức Hội nghị phát động thi đua "Hai tốt" ở Phủ Lý - Hà Nam. Hội nghị nhất trí công nhận Bắc Lý là Lá cờ đầu của toàn ngành và thông qua cuộc phát động thi đua "Hai tốt" với khẩu hiệu là: "Tích cực thi đua dạy thật tốt, học thật tốt, đuổi kịp và vượt Bắc Lý". Giữa hội trường của Hội nghị, đại diện của trường Bắc Lý đã vinh dự gióng lên hồi trống vang dội mở màn cho phong trào thi đua “Hai tốt”.

Trong những năm kháng chiến chống Mỹ, cùng với các điển hình trong cả c là “Sóng Duyên Hải”, “Gió Đại Phong”, “Cờ Ba Nhất”; “Trống Bắc Lý” đã vang xa và bay khắp mọi miền Tổ quốc. Bắc Lý luôn giữ vững vị trí Lá cờ đầu ngành Giáo dục - Đào tạo cả c. Các nguyên lý giáo dục của Đảng đã được vận dụng thành công. Nhà trường luôn đạt được các thành tích rực rỡ trên các mặt hoạt động Đức - Trí - Thể - Mỹ.

Phát huy truyền thống đ¬n vị Lá cờ đầu, trường Bắc Lý tiếp tục phát triển vươn lên mạnh mẽ trong các thời kỳ tiếp theo. Những thành tích của nhà trường trong 56 năm qua đã được Đảng, Nhà nước ghi nhận bằng nhiều phần thưởng cao quý: Hai lần được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động.

         Nhà trường được tặng thưởng 3 Huân chương Độc lập ( 01hạng Nhất ,01hạng Nhì, 01hạng Ba); 11 Huân chương Lao ®éng cho tập thể và cá nhân( 03 hạng Nhất, 03 hạng Nhì, 05 hạng Ba)

         Một giáo viên được phong tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân

         Một giáo viên được phong tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú

          Trải qua 56 năm xây dựng và phát triển, trường THCS Bắc Lý còn đóng góp cho ngành GD&ĐT được những bài học kinh nghiệm:

1/ Trường học phải có Đảng tính cao, luôn bám sát mục tiêu, nguyên lý giáo dục của Đảng biết cụ thể hoá các mục tiêu cho sát thực với từng thời kỳ cách mạng, phù hợp với điều kiện hoàn cảnh của địa phương, của nhà trường.

2/ Kiên trì quan điểm giáo dục toàn diện và thể hiện quan điểm đó qua việc tổ chức các hoạt động để nâng cao chất lượng giáo dục.

3/ Kiên trì thực hiện nguyên tắc: Học đi đôi với hành, giáo dục kết hợp với lao động sản xuất, nhà trường gắn liền với xã hội. Trên cơ sở đó mà cải tiến nội dung phương pháp dạy học.

4/ Nhà trường phải luôn làm tốt công tác xã hội hoá giáo dục, huy động các lực lượng xã hội để xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động giáo dục đạt kết quả cao.

5/ Nhà trường không ngừng đổi mới công tác quản lý theo hướng chất lượng và hiệu quả, tích cực bồi dưỡng đội ngũ về phẩm chất chính trị, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và năng lực công tác, cập nhật thông tin, tích cực sử dụng các phương tiện dạy học hiện đại để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đối với từng giai đoạn phát triển của đất nước và của ngành.

Với niềm vinh dự và tự hào về truyền thống nhà trường đã trải qua 60 năm xây dựng và phát triển, trường Bắc Lý quyết tâm giữ vững và phát huy thành tích đơn vị Anh hùng, phấn đấu phát triển vươn lên mạnh mẽ trong thời kỳ mới, luôn xứng đáng là quê hương của phong trào thi đua “Hai tốt”.

Comments