Tầm nhìn phát triển

Sứ mạng

            Giáo dục cho học sinh biết chung sống, biết vượt qua mọi khó khăn, phát triển hết khả năng để vượt lên chính mình trở thành người công dân có ích phụng sự cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Tầm nhìn:

              Là trường học đi đầu  kiên trì mục tiêu giáo dục toàn diện, là nơi các bậc phụ huynh tin tưởng gửi gắm con em mình vào học tập, rèn luyện để trở thành công dân tốt của nước Việt Nam Xã hội chủ nghĩa và có khả năng hội nhập quốc tế. Là nơi các đồng nghiệp muốn chia sẻ những kinh nghiệm giảng dạy, giáo dục và quản lý.

Mục tiêu phát triển

Duy trì môi trường học tập có nề nếp, kỷ cương; có chất lượng giáo dục tốt để mỗi học sinh với tâm hồn trong sáng đều có cơ hội phát triển hết khả năng  bản thân trong một cơ thể khỏe mạnh; xây dựng nét đẹp văn hóa mang âm hưởng của dân tộc kết hợp với nét đẹp hiện đại, phù hợp với xu thế phát triển của đất nước và quốc tế.

Khẩu hiệu và phương châm hành động :

            Khẩu hiệu : “Tất cả vì học sinh thân yêu”

            Phương châm hành động: Chất lượng giáo dục toàn diện, hiệu quả các phong trào và sự hòa nhập của học sinh là bộ mặt của nhà trường.

Comments