Hoạt động gần đây của trang web

01:55, 29 thg 4, 2014 THCS Bắc Lý đã tạo GẶP MẶT HỌC SINH THAM DỰ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HSG LỚP 6,7,8 NĂM HỌC 1013 - 2014.
01:54, 29 thg 4, 2014 THCS Bắc Lý đã tạo TRAO PHẦN THƯỞNG CHO HỌC SINH ĐẠT GIẢI TRONG KỲ THI HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH.
18:26, 17 thg 4, 2014 THCS Bắc Lý đã chỉnh sửa Lịch sử phát triển
18:25, 17 thg 4, 2014 THCS Bắc Lý đã chỉnh sửa HOẠT ĐỘNG CỦA ĐOÀN CÔNG TÁC NGÀNH GD&ĐT LÝ NHÂN, TRƯỜNG THCS BẮC LÝ TẠI TRƯỜNG PTCS THỰC NGHIỆM THUỘC VIỆN KHGD VIỆT NAM
18:24, 17 thg 4, 2014 THCS Bắc Lý đã tạo HOẠT ĐỘNG CỦA ĐOÀN CÔNG TÁC NGÀNH GD&ĐT LÝ NHÂN, TRƯỜNG THCS BẮC LÝ TẠI TRƯỜNG PTCS THỰC NGHIỆM THUỘC VIỆN KHGD VIỆT NAM
18:20, 17 thg 4, 2014 THCS Bắc Lý đã tạo CHƯƠNG TRÌNH HỢP TÁC GIỮA VIỆN KHGD VIỆT NAM VÀ SỞ GD&ĐT HÀ NAM TRONG VIỆC TRIỂN KHAI CÁC HOẠT ĐỘNG TẠI TRƯỜNG THCS BẮC LÝ
06:01, 13 thg 4, 2014 THCS Bắc Lý đã tạo KẾT QUẢ THI OLYMPIC TOÁN TUỔI THƠ CẤP THCS NĂM 2014.
20:29, 2 thg 4, 2014 THCS Bắc Lý đã chỉnh sửa Trang chủ
20:28, 2 thg 4, 2014 THCS Bắc Lý đã chỉnh sửa Trang chủ
20:18, 2 thg 4, 2014 THCS Bắc Lý đã đính kèm Hoi nghi Vien KHGD.jpg vào HỘI NGHỊ “ Triển khai hoạt động phát huy kinh nghiệm truyền thống Bắc Lý, thực hiện đổi mới giáo dục phổ thông”
20:18, 2 thg 4, 2014 THCS Bắc Lý đã tạo HỘI NGHỊ “ Triển khai hoạt động phát huy kinh nghiệm truyền thống Bắc Lý, thực hiện đổi mới giáo dục phổ thông”
20:16, 2 thg 4, 2014 THCS Bắc Lý đã chỉnh sửa HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA
20:16, 2 thg 4, 2014 THCS Bắc Lý đã đính kèm Ngoai khoa.jpg vào Bài đăng Không có tiêu đề
20:16, 2 thg 4, 2014 THCS Bắc Lý đã tạo Bài đăng Không có tiêu đề
20:14, 2 thg 4, 2014 THCS Bắc Lý đã chỉnh sửa Đoàn TNCS HCM
20:12, 2 thg 4, 2014 THCS Bắc Lý đã đính kèm Ket nap doan.jpg vào LỄ KẾT NẠP ĐOÀN VIÊN MỚI
20:12, 2 thg 4, 2014 THCS Bắc Lý đã tạo LỄ KẾT NẠP ĐOÀN VIÊN MỚI
20:09, 2 thg 4, 2014 THCS Bắc Lý đã đính kèm HSG TD.jpg vào KẾT QUẢ THI HỌC SINH GIỎI THỂ DỤC THỂ THAO CẤP TỈNH NĂM HỌC 213-2014
20:09, 2 thg 4, 2014 THCS Bắc Lý đã tạo KẾT QUẢ THI HỌC SINH GIỎI THỂ DỤC THỂ THAO CẤP TỈNH NĂM HỌC 213-2014
06:32, 16 thg 3, 2014 THCS Bắc Lý đã đính kèm HSG.jpg vào KẾT QUẢ THI HỌC SINH GIỎI
06:32, 16 thg 3, 2014 THCS Bắc Lý đã tạo KẾT QUẢ THI HỌC SINH GIỎI
06:28, 16 thg 3, 2014 THCS Bắc Lý đã đính kèm Hue.jpg vào THI GIÁO VIÊN GIỎI CẤP THCS
06:28, 16 thg 3, 2014 THCS Bắc Lý đã tạo THI GIÁO VIÊN GIỎI CẤP THCS
06:23, 16 thg 3, 2014 THCS Bắc Lý đã chỉnh sửa Tổ khoa học xã hội
06:22, 16 thg 3, 2014 THCS Bắc Lý đã chỉnh sửa HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC THEO CHỦ ĐỀ TÍCH HỢP