Hoạt động gần đây của trang web

06:34, 30 thg 8, 2014 THCS Bắc Lý đã chỉnh sửa LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI
06:30, 30 thg 8, 2014 THCS Bắc Lý đã đính kèm Hat-tap-the.jpg vào LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI
06:30, 30 thg 8, 2014 THCS Bắc Lý đã đính kèm Duyet-doi.jpg vào LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI
06:30, 30 thg 8, 2014 THCS Bắc Lý đã đính kèm Danh-trong-KG.jpg vào LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI
06:30, 30 thg 8, 2014 THCS Bắc Lý đã tạo LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI
07:22, 21 thg 8, 2014 THCS Bắc Lý đã chỉnh sửa Trang chủ
07:21, 21 thg 8, 2014 THCS Bắc Lý đã tạo HOẠT ĐỘNG TƯ VẤN Ở TRƯỜNG THCS BẮC LÝ
07:19, 21 thg 8, 2014 THCS Bắc Lý đã tạo PHÁT TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH NHÀ TRƯỜNG
06:34, 21 thg 8, 2014 THCS Bắc Lý đã chỉnh sửa Trang chủ
06:20, 21 thg 8, 2014 THCS Bắc Lý đã chỉnh sửa HOẠT ĐỘNG CHĂM SÓC, PHÁT HUY CÁC GIÁ TRỊ DI TÍCH LICH SỬ, VĂN HÓA Ở ĐỊA PHƯƠNG
06:19, 21 thg 8, 2014 THCS Bắc Lý đã đính kèm Tham me Viet Nam anh Hung2.jpg vào HOẠT ĐỘNG CHĂM SÓC, PHÁT HUY CÁC GIÁ TRỊ DI TÍCH LICH SỬ, VĂN HÓA Ở ĐỊA PHƯƠNG
06:18, 21 thg 8, 2014 THCS Bắc Lý đã đính kèm Tham me Viet Nam anh Hung.jpg vào HOẠT ĐỘNG CHĂM SÓC, PHÁT HUY CÁC GIÁ TRỊ DI TÍCH LICH SỬ, VĂN HÓA Ở ĐỊA PHƯƠNG
06:18, 21 thg 8, 2014 THCS Bắc Lý đã đính kèm Cham soc nghia trang.jpg vào HOẠT ĐỘNG CHĂM SÓC, PHÁT HUY CÁC GIÁ TRỊ DI TÍCH LICH SỬ, VĂN HÓA Ở ĐỊA PHƯƠNG
06:18, 21 thg 8, 2014 THCS Bắc Lý đã tạo HOẠT ĐỘNG CHĂM SÓC, PHÁT HUY CÁC GIÁ TRỊ DI TÍCH LICH SỬ, VĂN HÓA Ở ĐỊA PHƯƠNG
06:13, 21 thg 8, 2014 THCS Bắc Lý đã đính kèm Gioi thieu sach4.jpg vào HOẠT ĐỘNG HÈ 2014 TRÊN ĐỊA BÀN LŨY TRE XANH CỦA HỌC SINH TRƯỜNG THCS BẮC LÝ
06:13, 21 thg 8, 2014 THCS Bắc Lý đã tạo HOẠT ĐỘNG HÈ 2014 TRÊN ĐỊA BÀN LŨY TRE XANH CỦA HỌC SINH TRƯỜNG THCS BẮC LÝ
02:50, 29 thg 4, 2014 THCS Bắc Lý đã chỉnh sửa KẾT QUẢ THI OLYMPIC TOÁN TUỔI THƠ CẤP THCS NĂM 2014.
02:47, 29 thg 4, 2014 THCS Bắc Lý đã chỉnh sửa CHƯƠNG TRÌNH HỢP TÁC GIỮA VIỆN KHGD VIỆT NAM VÀ SỞ GD&ĐT HÀ NAM TRONG VIỆC TRIỂN KHAI CÁC HOẠT ĐỘNG TẠI TRƯỜNG THCS BẮC LÝ
02:45, 29 thg 4, 2014 THCS Bắc Lý đã chỉnh sửa HOẠT ĐỘNG CỦA ĐOÀN CÔNG TÁC NGÀNH GD&ĐT LÝ NHÂN, TRƯỜNG THCS BẮC LÝ TẠI TRƯỜNG PTCS THỰC NGHIỆM THUỘC VIỆN KHGD VIỆT NAM
02:42, 29 thg 4, 2014 THCS Bắc Lý đã chỉnh sửa HOẠT ĐỘNG CỦA ĐOÀN CÔNG TÁC NGÀNH GD&ĐT LÝ NHÂN, TRƯỜNG THCS BẮC LÝ TẠI TRƯỜNG PTCS THỰC NGHIỆM THUỘC VIỆN KHGD VIỆT NAM
02:37, 29 thg 4, 2014 THCS Bắc Lý đã chỉnh sửa HOẠT ĐỘNG TRAO ĐỔI CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ CỦA TRƯỜNG THCS TIÊN PHONG - PHỔ YÊN - THÁI NGUYÊN TẠI TRƯỜNG THCS BẮC LÝ
02:33, 29 thg 4, 2014 THCS Bắc Lý đã chỉnh sửa TRAO PHẦN THƯỞNG CHO HỌC SINH ĐẠT GIẢI TRONG KỲ THI HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH.
02:32, 29 thg 4, 2014 THCS Bắc Lý đã chỉnh sửa GẶP MẶT HỌC SINH THAM DỰ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HSG LỚP 6,7,8 NĂM HỌC 1013 - 2014.
02:26, 29 thg 4, 2014 THCS Bắc Lý đã chỉnh sửa GẶP MẶT HỌC SINH THAM DỰ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HSG LỚP 6,7,8 NĂM HỌC 1013 - 2014.
01:58, 29 thg 4, 2014 THCS Bắc Lý đã tạo HOẠT ĐỘNG TRAO ĐỔI CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ CỦA TRƯỜNG THCS TIÊN PHONG - PHỔ YÊN - THÁI NGUYÊN TẠI TRƯỜNG THCS BẮC LÝ

cũ hơn | mới hơn