LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI

đăng 06:30, 30 thg 8, 2014 bởi THCS Bắc Lý   [ đã cập nhật 06:34, 30 thg 8, 2014 ]

Trong không khí phấn khởi của toàn Đảng, toàn dân kỷ niệm 69 năm cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh mồng 2 tháng 9. Hoà nhịp cùng học sinh cả nước nô nức bước vào năm học mới; hôm nay  thầy và trò trường THCS Bắc Lý long trọng tổ chức Lễ khai giảng năm học 2014 - 2015.

Trong niềm vui chào đón năm học mới - Năm học ngành giáo dục triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW - Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Đối với thầy trò nhà trường, năm học 2014 - 2015 là năm học có ý nghĩa đặc biệt quan trọng: Năm học đầu tiên, nhà trường triển khai các hoạt động trong định hướng phát triển nhà trường sau Tổng kết chặng đường 60 năm xây dựng, phát triển.

Năm học mới đã đến, năm học ngành giáo dục triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW - Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Đối với thầy trò nhà trường, là năm học đầu tiên, nhà trường triển khai các hoạt động trong định hướng phát triển trong giai đoạn mới, một trong các nội dung đó là phát triển chương trình nhà trường; toàn thể thầy cô giáo và học sinh Trường THCS Bắc Lý quyết tâm thực hiện tốt Chỉ thị năm học của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT, phát huy truyền thống nhà trường, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2014 – 2015; Cụ thể là:

1. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, nội dung các cuộc vận động, các phong trào thi đua  bằng những việc làm thiết thực, hiệu quả; gắn với việc đổi mới hoạt động giáo dục, phát triển chương trình nhà trường, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh, một cách phù hợp với điều kiện nhà trường, địa  phương Bắc Lý.

2. Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực và hiệu quả công tác quản lý; phát huy vai trò chủ động của các tổ, nhóm chuyên môn, các tổ chức đoàn thể và cá nhân. Chủ động, linh hoạt trong việc thực hiện chương trình; xây dựng kế hoạch giáo dục theo định hướng phát triển năng lực học sinh thông qua việc điều chỉnh nội dung dạy học theo hướng tinh giản; xây dựng các chủ đề tích hợp nội dung dạy học, đảm bảo chuẩn kiến thức, kỹ năng và thái độ; phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường, địa phương và khả năng của học sinh; chú trọng giáo dục đạo đức và giá trị sống, rèn luyện kỹ năng sống, hiểu biết xã hội, thực hành pháp luật, chăm sóc sức khỏe và bảo vệ môi trường.

3. Phát huy kinh nghiệm truyền thống; tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương pháp dạy và học nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh; tăng cường kỹ năng thực hành, vận dụng kiến thức, kỹ năng vào giải quyết các vấn đề thực tiễn. Đa dạng hóa các hình thức học tập, chú trọng các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, nghiên cứu khoa học của học sinh. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong dạy và học.

 Tiếp tục đổi mới hình thức, phương pháp thi, kiểm tra, đánh giá kết quả học tập và rèn luyện của học sinh, bảo đảm trung thực, khách quan; phối hợp sử dụng kết quả đánh giá trong quá trình học tập với đánh giá cuối kỳ, cuối năm học; đánh giá của giáo viên với tự đánh giá, đánh giá lẫn nhau của học sinh; đánh giá của nhà trường với đánh giá của gia đình và của xã hội.

4. Triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục. Cụ thể: Duy trì kết quả và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục THCS; chủ động, sáng tạo, phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường với các đoàn thể, tổ chức xã hội và phụ huynh học sinh, quan tâm hơn nữa đến việc học tập của các em, phối hợp thực hiện tốt kế hoạch phát triển chương trình nhà trường.

5. Tăng cường công tác bồi dưỡng đội ngũ, động viên, tạo điều kiện để cán bộ, giáo viên học tập nâng cao trình độ chính trị, năng lực chuyên môn, kỹ năng xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục theo định hướng phát triển năng lực học sinh; năng lực đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá, tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo; quan tâm phát triển đội ngũ tổ trưởng chuyên môn, giáo viên cốt cán, giáo viên chủ nhiệm lớp; chú trọng đổi mới sinh hoạt chuyên môn; nâng cao vai trò của giáo viên chủ nhiệm lớp, của tổ chức Đoàn, Hội, Đội, gia đình và cộng đồng trong việc quản lý, phối hợp giáo dục toàn diện cho học sinh. Tích cực xây dựng xã hội học tập, đưa giáo dục thực sự là sự nghiệp của toàn Đảng, toàn dân.
Comments