Hội thảo khoa học

đăng 04:28, 8 thg 11, 2013 bởi THCS Bắc Lý

Ngày 8/11, tại Trường THCS Bắc Lý, huyện Lý Nhân (Hà Nam), Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam tổ chức Hội thảo khoa học “Làm theo lời Bác, phát huy truyền thống Bắc Lý, thực hiện đổi mới giáo dục phổ thông”, với sự tham dự của các chuyên gia, các nhà giáo đến từ nhiều tỉnh, thành trong cả nước.

Phát biểu tại hội thảo, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Vinh Hiển cho biết: Đây là hoạt động đầu tiên của ngành giáo dục nhằm quán triệt quan điểm đổi mới giáo dục của Đảng được thể hiện trong Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI). Những lời dạy của Bác về phát triển giáo dục đào tạo, cùng những kinh nghiệm của trường Bắc Lý, quê hương của phong trào “Hai tốt” (dạy tốt, học tốt) đến nay vẫn có ý nghĩa rất quan trọng đối với sự nghiệp đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục ở nước ta. Làm theo lời Bác và phát huy truyền thống Bắc Lý là một trong những việc làm thiết thực, góp phần thực hiện đổi mới thành công giáo dục phổ thông nói riêng và giáo dục và đào tạo ở nước ta nói chung, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

Tại hội thảo, các đại biểu đã trình bày nhiều tham luận, tập trung vào một số vấn đề như: Lời Bác dạy qua những bức thư gửi Ngành giáo dục; kinh nghiệm 60 năm xây dựng và phát triển Trường THCS Bắc Lý; phát huy truyền thống Bắc Lý, đổi mới giáo dục phổ thông...

Các tham luận nhấn mạnh sự quan tâm của Bác đối với sự nghiệp giáo dục của đất nước, đặc biệt là tư tưởng về giáo dục và đào tạo của Người, trong đó có phương châm cũng là mục tiêu của giáo dục: tạo ra những con người “vừa hồng vừa chuyên”, coi trọng vai trò của giáo dục đối với sự nghiệp cách mạng, xây dựng và phát triển đất nước. Các kinh nghiệm của Bắc Lý như chú trọng xây dựng và phát triển đội ngũ giáo viên, gắn học với hành, giáo dục ý thức lao động cho học sinh, kết hợp giữa giáo dục nhà trường với giáo dục gia đình và xã hội, phối hợp giữa tổ chức Đoàn, Đội với giáo viên chủ nhiệm để đổi mới phương pháp giáo dục đạo đức cho học sinh, huy động cộng đồng tham gia công tác giáo dục... đã được chia sẻ. Bên cạnh đó, các tham luận cũng tập trung vào việc áp dụng một cách linh hoạt những kinh nghiệm nói trên, để mô hình Bắc Lý có thể phát huy được những ưu điểm trong hoàn cảnh mới, góp phần đổi mới giáo dục phổ thông./.


Comments