HỘI NGHỊ “ Triển khai hoạt động phát huy kinh nghiệm truyền thống Bắc Lý, thực hiện đổi mới giáo dục phổ thông”

đăng 20:18, 2 thg 4, 2014 bởi THCS Bắc Lý

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Vinh Hiển tại Hội thảo “ Làm theo lời Bác, phát huy truyền thống Bắc Lý, thực hiện đổi mới giáo dục phổ thông”, do Bộ GD&ĐT phối hợp với UBND tỉnh Hà Nam tổ chức tại trường THCS Bắc Lý ngày 08/11/2013. Được sự thống nhất giữa lãnh đạo Vụ GDTrH-Bộ GD&ĐT, Viện KHGD Việt Nam, Sở GD&ĐT Hà Nam và Trường THCS Bắc Lý; ngày 28/3/2014, tại trường THCS Bắc Lý đã diễn ra Hội nghị “ Triển khai hoạt động  phát huy kinh nghiệm truyền thống Bắc Lý, thực hiện đổi mới giáo dục phổ thông”, thành phần tham dự Hội nghị gồm: Lãnh đạo Vụ Giáo dục Trung học - Bộ GD&ĐT, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, Sở GD &ĐT Hà Nam; Huyện ủy, UBND huyện Lý Nhân, Phòng GD&ĐT Lý Nhân,  Đảng ủy, UBND xã Bắc Lý, Trường THCS Bác Lý. Hội nghị đã thống nhất những vấn đề cơ bản trong định hướng phát triển nhà trường và những nội dung phối hợp giữa trường THCS Bắc Lý và Viện KHGD Việt Nam trong thời gian tới, nhằm xây dựng các mô hình hoạt động nhà trường thực hiện đổi mới giáo dục phổ thông.

Comments