Đẩy mạnh phong trao thi đua

PHÁT HUY TRUYỀN THỐNG ANH HÙNG,

ĐẨY MẠNH PHONG TRÀO THI ĐUA “HAI TỐT”

Ngô Văn Hằng

 Hiệu trưởng trường THCS Bắc Lý         

Trường THCS Bắc Lý, nơi khởi nguồn của phong trào thi đua "Hai tốt" - đơn vị hai lần được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động, được thành lập năm 1953, ra đời và phát triển trong thời kỳ cách mạng, được tiếp nhận những mạch nguồn truyền thống tốt đẹp của quê hương Lý Nhân. Cuối năm 1960, dưới ánh sáng Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ III, thầy trò trường Bắc Lý đã vận dụng sáng tạo mục đích, nguyên lý, phương châm giáo dục của Đảng vào thực tiễn nhà trường: gắn học với hành, kết hợp giáo dục với lao động sản xuất, tổ chức nhiều phong trào thi đua xây dựng trường sở "biến không thành có”, "biến thiếu thành đủ”, phong trào rèn luyện tư tưởng, đạo đức, tác phong, phong trào giữ gìn vệ sinh và rèn luyện thân thể, dần dần đi sâu vào phong trào "Dạy thật tốt và học thật tốt”.

Tháng 7 năm 1961, Hồ Chủ Tịch đã biểu dương thành tích vẻ vang của ngành Giáo dục và gợi ý các trường cũng nên phát động phong trào thi đua "Hai tốt”. Ngày 18/10/1961, Bộ Giáo dục và Công đoàn Giáo dục Việt Nam đã tổ chức hội nghị phát động thi đua "Hai tốt” tại Phủ Lý - Hà Nam. Hội nghị nhất trí công nhận Bắc Lý là Lá cờ đầu của toàn ngành và thông qua cuộc phát động thi đua "Hai tốt” với khẩu hiệu là: "Tích cực thi đua dạy thật tốt, học thật tốt, đuổi kịp và vượt Bắc Lý”.

Trong những năm kháng chiến chống Mỹ, cùng với các điển hình trong cả nước như: “Sóng Duyên Hải”, “Gió Đại Phong”, “Cờ Ba Nhất”; “Trống Bắc Lý” đã vang xa khắp mọi miền Tổ quốc. Bắc Lý luôn giữ vững vị trí Lá cờ đầu ngành Giáo dục - Đào tạo cả nước. Nhà trường luôn đạt được các thành tích đáng tự hào trên các mặt hoạt động Đức - Trí - Thể - Mỹ. Trường đã được Đảng, Nhà nước, Chính phủ và ngành Giáo dục tặng nhiều phần thưởng cao quý. Trong quá trình xây dựng và phát triển, có những thời kỳ nhà trường gặp phải nhiều khó khăn, thử thách, đặc biệt là những năm đầu của thời kỳ đổi mới, Bắc Lý là xã thuần nông nghiệp, đời sống nhân dân gặp nhiều khó khăn, mức thu nhập bình quân đầu người thấp, một số gia đình ít có điều kiện quan tâm, đầu tư cho con em học hành, học sinh Bắc Lý ngoài thời gian học tập ở trường, còn phải tham gia lao động sản xuất phụ giúp gia đình. Song với sự quan tâm, chăm lo đến sự nghiệp giáo dục của các cấp, các ngành, sự tâm huyết của các thầy, cô giáo Bắc Lý, sự nỗ lực, cố gắng của các em học sinh, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, giáo viên và học sinh Bắc Lý cũng luôn sáng tạo, vượt qua khó khăn, thử thách để tiếp tục vươn lên. Học sinh Bắc Lý khi ra trường dù ở lại xây dựng quê hương hay tiếp tục học lên cao vẫn phát huy được truyền thống tốt đẹp của nhà trường. Trải qua thời gian phấn đấu kiên trì, gian khổ trong điều kiện vô cùng khó khăn với khẩu hiệu "Tất cả vì học sinh thân yêu”, nhà trường đã đạt nhiều thành tích trong việc giáo dục toàn diện cho học sinh, trở thành trung tâm văn hoá của địa phương.

Ngày nay, những bài học kinh nghiệm về hoạt động giáo dục vẫn luôn luôn được đội ngũ thầy, cô giáo vận dụng sáng tạo, phù hợp với điều kiện địa phương và thực tế nhà trường. Chính vì vậy, chất lượng giáo dục toàn diện của nhà trường luôn được duy trì và từng bước nâng cao. Hàng năm, nhà trường đã làm tốt công tác tuyển sinh và duy trì sĩ số theo kế hoạch. Giữ vững và nâng cao các tiêu chuẩn của trường chuẩn Quốc gia. Duy trì và nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Các mặt hoạt động giáo dục khác như: giáo dục lao động, hướng nghiệp, dạy nghề, giáo dục thể chất, thẩm mỹ... đều đạt kết quả cao. Trong 5 năm gần đây, nhà trường có 57 học sinh đạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, 158 học sinh đạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp huyện. 20 giáo viên đạt giờ giỏi cấp huyện, 3 giáo viên đạt giờ giỏi cấp tỉnh. Nổi bật trong phong trào thi đua thực hiện cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chi Minh" trong học sinh là em Nguyễn Thu Thảo, đạt giải nhất cuộc thi "Chúng em kể chuyện Bác Hồ" cấp tỉnh, giải ba cuộc thi "Kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" do Tỉnh uỷ Hà Nam tổ chức.

Nhiều năm liên tục, nhà trường được công nhận "Tập thể Lao động Xuất sắc", được tặng Cờ, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh,  Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tháng 10 năm 2009, nhà trường vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhất. Chi bộ Đảng, các tổ chức đoàn thể liên tục được công nhận vững mạnh xuất sắc, được tặng thưởng nhiều Cờ, Bằng khen, giấy khen. 05 giáo viên dạy tốt của trường được điều động và bổ nhiệm làm cán bộ quản lý ở các trường khác trong huyện, trong tỉnh.

Với phương châm: có cá nhân tốt sẽ có tập thể nhỏ tốt, có tập thể nhỏ tốt sẽ có tập thể lớn tốt, nhà trường thường xuyên giáo dục truyền thống bằng những tấm gương các thầy cô giáo và học sinh qua các thế hệ như: Nhà giáo nhân dân Phùng Huy Triện, Nhà giáo ưu tú Vũ Minh Gia, Học sinh Trần Danh Sơn (tốt nghiệp trường Đại học Hàng hải tại Ba Lan - giáo viên trường Đại học Hàng hải - Đô đốc tầu Cửu Long I); học sinh Đặng Nam Điền (Tiến sĩ,  Thiếu tướng - Hiện là Chính uỷ Bộ Tư lệnh Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh)... Đồng thời, nhà trường thường xuyên quan tâm đến việc xây dựng và lựa chọn những điển hình tiên tiến tiêu biểu toàn diện hoặc trên từng lĩnh vực, kịp thời phát hiện, biểu dương những cá nhân, nhóm chuyên môn có những biện pháp triển khai hoạt động có hiệu quả, có cách làm hay, cách làm mới, tổ chức phổ biến kinh nghiệm trong toàn thể đơn vị để các cá nhân, đơn vị khác học tập, vận dụng triển khai ở đơn vị mình.

Những nguyên nhân dẫn đến thành công của trường Bắc Lý, đó là:

- Trường học có tính Đảng cao, đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng trong việc xây dựng và phát triển nhà trường.

- Đội ngũ giáo viên luôn đoàn kết, thống nhất, có ý thức giác ngộ, yêu nghề, yêu trẻ, làm chủ tập thể nhà trường; luôn nêu cao tinh thần tự lực cánh sinh, dám nghĩ, dám làm, phấn đấu khắc phục khó khăn, phát huy sáng tạo để xây dựng nhà trường.

- Nhà trường đã thực hiện tốt công tác xã hội hoá giáo dục, kết hợp nhà trường với cơ sở sản xuất.

Và một trong những nguyên nhân quan trọng dẫn đến thành công là: nhà trường luôn thực hiện đúng phương châm: kiên trì mục đích giáo dục toàn diện, coi thi đua như một động lực để xây dựng tập thể lao động xuất sắc, nội dung thi đua xuất phát từ những đòi hỏi thực tiễn giảng dạy và giáo dục, trong thi đua không quá quan trọng hoặc xem nhẹ một hoạt động nào, thường xuyên nuôi dưỡng thi đua, dân chủ, công khai, khách quan trong đánh giá thi đua. Công tác vận động quần chúng đã động viên được đông đảo lực lượng tham gia. Những thành tích thực chất trong thi đua đã góp phần tích cực vào sự ổn định và phát triển bền vững của nhà trường.

Trước những yêu cầu của thời kỳ đổi mới với xu thế hiện đại hoá và hội nhập quốc tế, trong điều kiện kinh tế địa phương còn có những hạn chế, nhà trường đang ở giai đoạn chuyển giao thế hệ, cần mở rộng qui mô về khuôn viên và cơ sở vật chất để duy trì và phát triển những hoạt động truyền thống, vì vậy nhà trường trân trọng đề nghị các cấp lãnh đạo Đảng, chính quyền, các ngành đoàn thể, các lực lượng xã hội tiếp tục quan tâm hơn nữa đến trường Bắc Lý.

Phát huy truyền thống anh hùng, thày trò trường THCS Bắc Lý tiếp tục giương cao ngọn cờ thi đua hai tốt, với quyết tâm cố gắng hơn nữa, nỗ lực hơn nữa, thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau:

- Mục tiêu: Kiên trì mục tiêu giáo dục toàn diện. Giữ gìn, phát huy truyền thống đơn vị lá cờ đầu của ngành Giáo dục và Đào tạo.

- Nội dung: Tăng cường giáo dục đạo đức, nhân cách và hình thành kỹ năng sống cho học sinh. Nâng cao chất lượng trí dục, kết hợp việc giảng dạy với thực tế sản xuất và hoạt động xã hội, làm tốt công tác hướng nghiệp, dạy nghề. Từ đó, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

- Biện pháp: Xây dựng tập thể đoàn kết, nhất trí, triển khai hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động. Coi thi đua là động lực của sự phát triển bền vững của đơn vị.         
Tháng 8/ 2012
Comments