CHƯƠNG TRÌNH HỢP TÁC GIỮA VIỆN KHGD VIỆT NAM VÀ SỞ GD&ĐT HÀ NAM TRONG VIỆC TRIỂN KHAI CÁC HOẠT ĐỘNG TẠI TRƯỜNG THCS BẮC LÝ

đăng 18:20, 17 thg 4, 2014 bởi THCS Bắc Lý   [ đã cập nhật 02:46, 29 thg 4, 2014 ]

Với mục đích hợp tác trong việc trao đổi thông tin, nghiên cứu khoa học, chuyển giao và ứng dụng kết quả nghiên cứu của Viện KHGD Việt Nam trong việc triển khai các hoạt động tại trường THCS Bắc Lý, nhằm góp phần phát huy truyền thống nhà trường trong giai đoạn mới, đồng thời cung cấp các luận cứ khoa học cho các quyết định chỉ đạo về hoạt động quản lí của Bộ GD&ĐT, ngày 15/4/2014, tại Hà Nội, Viện KHGD Việt Nam và Sở GD&ĐT Hà nam, với sự chứng kiến của đại diện lãnh đạo Vụ Giáo dục Trung học(Bộ GD&ĐT), các đơn vị thuộc Viện KHGD Việt Nam, UBND huyện Lý Nhân, hai bên đã thống nhất ký kết Biên bản ghi nhớ giữa hai đơn vị nhằm ghi nhận những nội dung hợp tác trọng tâm giữa hai đơn vị. Nội dung hợp tác bao gồm:

- Chia sẻ thông tin, tài liệu, kinh nghiệm nghiên cứu và quản lí chỉ đạo.

- Áp dụng những kết quả nghiên cứu liên quan đến lĩnh vực giáo dục phổ thông .

- Tổ chức các hội thảo, tập huấn nhằm tăng cường năng lực, nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học và hiệu quả của hoạt động dạy học.

      Biên bản ghi nhớ cũng xác định rõ trách nhiệm của mỗi bên trong việc triển khai các nội dung trong chương trình hợp tác.

Comments