Tổ Thể mỹ - Hành chính

 STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO
 1Nguyễn Thế Dân Tổ trưởng chuyên môn ĐHSP Thể dục
 2 Phạm Hùng Chiến Tổ phó chuyên môn ĐHSP Thể dục
 3Trần Thị Hồng Hạnh Giáo viên CĐSP Mỹ Thuật
 4 Đỗ Xuân Thắng Giáo viên ĐHSP Nhạc
 5 Phạm Văn Dương Giáo viên ĐHSP Nhạc