HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC THEO CHỦ ĐỀ TÍCH HỢP

đăng 06:18, 16 thg 3, 2014 bởi THCS Bắc Lý   [ đã cập nhật 06:22, 16 thg 3, 2014 ]
* Năm học 2013-2014, trường THCS Bắc Lý triển khai các đề tại dạy học theo chủ đề tích hợp và lựa chọn 03 đề tài tham gia dự thi cấp huyện. Kết quả: 2 đề tài đạt giải cấp huyện thuộc nhóm bộ môn Hóa-Sinh-Công nghệ và nhóm KHXH; trong đó đề tài 
“Tìm hiểu, phát huy truyền thống hiếu học của quê hương Bắc Lý” của nhóm tác giả gồm:   Thầy giáo Lương Quốc Hoàn, các cô giáo Cao Thị Tuyết Mai, Đoàn Thị Thanh Miên, được lựa chọn tham gia dự thi quốc gia.
 


Họ và tên: Lương Quốc Hoàn

Ngày sinh:  27/10/1978

Môn:  Văn - Sử

Điện thoại: 01262215876;

Email: hoanha7882@yahoo.com.vn

 

Họ và tên: Đoàn Thị Thanh Miên

Ngày sinh: 19/01/1980

Môn: Văn - Địa

Điện thoại: 0918935606;

Email: doanthanhmien19180@gmail.com

 
 1.     

Họ và tên: Cao Thị Tuyết Mai

Ngày sinh:  20 / 12 / 1980

Môn: Văn - Địa

Điện thoại: 0351 3689699

Email: Caotuyetmai1980@gmail.com 


Comments