Ban chi uỷ

Chi bộ Đảng:  20 Đảng viên

 Ban chi uỷ:

      Bí thư chi bộ:          Ngô Văn Hằng

      Phó bí thư chi bộ  : Đặng Thị Kim Minh

      Chi uỷ viên:             Nguyễn Thị Thủy


Hoạt động của chi bộ

  • Triển khai chuyên đề năm 2014 Triển khai chuyên đề năm 2014 “học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm”)Ngày 27/2//2014, Chi bộ trường THCS Bắc Lý đã tổ chức triển khai chuyên đề năm 2014 “học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm”. Nội dung chuyên đề được giới thiệu trước toàn thể cán bộ, Đảng viên, viên chức và lao động. Sau khi thảo luận, 100% cán bộ, Đảng viên, nhân viên đã đăng ký nội dung làm theo ...
    Được đăng 05:45, 16 thg 3, 2014 bởi THCS Bắc Lý
Hiển thị bài đăng 1 - 1trong tổng số 1. Xem nội dung khác »

Comments